Nhiều QTE trong một event

ToukiTouki Posts: 31Registered, Uncornfirmed
Tình hình là em đang làm nốt cái qte để cho xong cái demo (thực ra còn 3 cái puzzle nữa nhưng đang bí ý tưởng) nhưng lại chỉ làm được một cái qte. Các cao nhân có cách nào để có nhiều qte trong một event không ạ
 https://ibb.co/Zxv9dRS
https://ibb.co/B3VQVW2
(Hic, hic em ko biet up anh)

Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.