[Network] Cách thực hiện networking cho Unity

ttnghia195ttnghia195 Posts: 57Registered
Xin chào!
Mình có ý tưởng làm một game như avatar ngày xưa nhưng chỉ để chat với nhau thôi.
Mình thực hiện xong phần cơ bản, tiếp đến phải làm network.
Các bác cho mình chút ý kiến nhé!
https://streamable.com/76ey4

Comments

Sign In or Register to comment.