[Thảo Luận] Cần ai đó chỉ cách làm game giống Nobihaza

Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
edited August 2019 in Thảo Luận
Mik là newbie nhưng có hứng thú vs game nobihaza nhưng mik ko hiểu về cách làm game lắm. Ai giúp mik làm game giống nobihaza và mik chỉ biết làm map thôi. Mik muốn làm giống game đó như lấy item và sử dụng item (súng, hồi máu...). Xin ai đó chỉ giáo.
«1

Comments

 • phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
  bạn làm bằng gì?

 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
  Chào bạn, game giống nobihaza thì bạn có thể dùng RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV để làm. 
  Bạn có thể cho biết bạn đã nghiên cứu qua RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV chưa, và bạn đã hiểu đến đâu rồi, cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới giúp bạn được  :p
 • Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
  edited August 2019
  Dang_Khoa said:
  Chào bạn, game giống nobihaza thì bạn có thể dùng RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV để làm. 
  Bạn có thể cho biết bạn đã nghiên cứu qua RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV chưa, và bạn đã hiểu đến đâu rồi, cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới giúp bạn được  :p
  Mik làm bằng RPG Maker VX Ace 
  Mik biết làm map sơ sơ và hiểu tí xíu về event (ko nhiều lắm)
  Mik muốn hiểu cách làm item vũ khí và có thể spaw mấy zombie 
 • phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
  Tung2238 said:
  Dang_Khoa said:
  Chào bạn, game giống nobihaza thì bạn có thể dùng RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV để làm. 
  Bạn có thể cho biết bạn đã nghiên cứu qua RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV chưa, và bạn đã hiểu đến đâu rồi, cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới giúp bạn được  :p
  Mik làm bằng RPG Maker VX Ace 
  Mik biết làm map sơ sơ và hiểu tí xíu về event (ko nhiều lắm)
  Mik muốn hiểu cách làm item vũ khí và có thể spaw mấy zombie 
  Thiết nghĩ bạn nên sử dụng hết các event để hiểu nó, tìm hiểu về database, làm các tut từ basic đến nâng cao, rồi tìm các tutorial về shooting :3 sau đó bạn sẽ tự biết làm như nào thôi, sáng tạo là chính mà (vào group RPG MAKER VN trên fb họ sẽ giúp bạn trả lời nhiều hơn, ở đó có một loạt bài giảng đầy đủ cho người mới)
  Với lại bạn nên sử dụng mv để được hỗ trợ nhiều hơn

 • Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
  Tung2238 said:
  Dang_Khoa said:
  Chào bạn, game giống nobihaza thì bạn có thể dùng RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV để làm. 
  Bạn có thể cho biết bạn đã nghiên cứu qua RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV chưa, và bạn đã hiểu đến đâu rồi, cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới giúp bạn được  :p
  Mik làm bằng RPG Maker VX Ace 
  Mik biết làm map sơ sơ và hiểu tí xíu về event (ko nhiều lắm)
  Mik muốn hiểu cách làm item vũ khí và có thể spaw mấy zombie 
  Thiết nghĩ bạn nên sử dụng hết các event để hiểu nó, tìm hiểu về database, làm các tut từ basic đến nâng cao, rồi tìm các tutorial về shooting :3 sau đó bạn sẽ tự biết làm như nào thôi, sáng tạo là chính mà (vào group RPG MAKER VN trên fb họ sẽ giúp bạn trả lời nhiều hơn, ở đó có một loạt bài giảng đầy đủ cho người mới)
  Với lại bạn nên sử dụng mv để được hỗ trợ nhiều hơn

  Bạn có thể chỉ mik cách trang bị vũ khí cho nv đc ko
  Mik dùng lệnh treasure chest lấy katana nhưng ko trang bị đc và ko sử dụng đc vũ khí hiện tại
 • phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
  Tung2238 said:
  Tung2238 said:
  Dang_Khoa said:
  Chào bạn, game giống nobihaza thì bạn có thể dùng RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV để làm. 
  Bạn có thể cho biết bạn đã nghiên cứu qua RPG Maker VX Ace hoặc RPG Maker MV chưa, và bạn đã hiểu đến đâu rồi, cần cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới giúp bạn được  :p
  Mik làm bằng RPG Maker VX Ace 
  Mik biết làm map sơ sơ và hiểu tí xíu về event (ko nhiều lắm)
  Mik muốn hiểu cách làm item vũ khí và có thể spaw mấy zombie 
  Thiết nghĩ bạn nên sử dụng hết các event để hiểu nó, tìm hiểu về database, làm các tut từ basic đến nâng cao, rồi tìm các tutorial về shooting :3 sau đó bạn sẽ tự biết làm như nào thôi, sáng tạo là chính mà (vào group RPG MAKER VN trên fb họ sẽ giúp bạn trả lời nhiều hơn, ở đó có một loạt bài giảng đầy đủ cho người mới)
  Với lại bạn nên sử dụng mv để được hỗ trợ nhiều hơn

  Bạn có thể chỉ mik cách trang bị vũ khí cho nv đc ko
  Mik dùng lệnh treasure chest lấy katana nhưng ko trang bị đc và ko sử dụng đc vũ khí hiện tại
  Mình không rành về RPG Maker bạn có thể join grou trên fb để hỏi :3
 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
  edited August 2019
  Tung2238 said:
  Bạn có thể chỉ mik cách trang bị vũ khí cho nv đc ko
  Mik dùng lệnh treasure chest lấy katana nhưng ko trang bị đc và ko sử dụng đc vũ khí hiện tại
  Dùng script này, có lệnh gọi vào để trang bị vũ khí cho người chơi
  http://himeworks.com/2013/10/utils-change-equips/

  Để trang bị vũ khí, gọi lệnh
  equip_weapon(actor_id, slot_id, weapon_id)

  Thay actor_id, slot_id, weapon_id thành các con số tương ứng nha.
 • Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
  Dang_Khoa said:
  Tung2238 said:
  Bạn có thể chỉ mik cách trang bị vũ khí cho nv đc ko
  Mik dùng lệnh treasure chest lấy katana nhưng ko trang bị đc và ko sử dụng đc vũ khí hiện tại
  Dùng script này, có lệnh gọi vào để trang bị vũ khí cho người chơi
  http://himeworks.com/2013/10/utils-change-equips/

  Để trang bị vũ khí, gọi lệnh
  equip_weapon(actor_id, slot_id, weapon_id)

  Thay actor_id, slot_id, weapon_id thành các con số tương ứng nha.
  bạn có thể chỉ mik cách spaw ra mấy con zombie để nó tấn công mik ko
 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
  Tung2238 said:
  bạn có thể chỉ mik cách spaw ra mấy con zombie để nó tấn công mik ko
  Ý bạn là tạo mấy con zombie, khi đụng vào người nó là vào battle đúng không? Hay bạn muốn chiến đấu trực tiếp ngoài map?
 • Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
  Dang_Khoa said:
  Tung2238 said:
  bạn có thể chỉ mik cách spaw ra mấy con zombie để nó tấn công mik ko
  Ý bạn là tạo mấy con zombie, khi đụng vào người nó là vào battle đúng không? Hay bạn muốn chiến đấu trực tiếp ngoài map?
  Chiến đấu trực tiếp ngoài map ý. Giống nobihaza nha bạn

 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
  Tung2238 said:
  Chiến đấu trực tiếp ngoài map ý. Giống nobihaza nha bạn

  Chiến đấu trực tiếp ngoài map thì dùng bộ script action battle system, rất phức tạp với người mới làm quen, khuyên bạn nên dùng battle mặc định trước đã, còn muốn tham khảo qua action battle system thì đây:
  https://falcaorgss.wordpress.com/category/pearl-abs-liquid/
 • Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
  Dang_Khoa said:
  Tung2238 said:
  Chiến đấu trực tiếp ngoài map ý. Giống nobihaza nha bạn

  Chiến đấu trực tiếp ngoài map thì dùng bộ script action battle system, rất phức tạp với người mới làm quen, khuyên bạn nên dùng battle mặc định trước đã, còn muốn tham khảo qua action battle system thì đây:
  https://falcaorgss.wordpress.com/category/pearl-abs-liquid/
  Mik đã xem bài viết này hôm trước rồi
  Bạn chỉ mik cách làm đi chứ mik có script của thanh hp à
 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
  Tung2238 said:
  Dang_Khoa said:
  Chiến đấu trực tiếp ngoài map thì dùng bộ script action battle system, rất phức tạp với người mới làm quen, khuyên bạn nên dùng battle mặc định trước đã, còn muốn tham khảo qua action battle system thì đây:
  https://falcaorgss.wordpress.com/category/pearl-abs-liquid/
  Mik đã xem bài viết này hôm trước rồi
  Bạn chỉ mik cách làm đi chứ mik có script của thanh hp à
  Bạn tải demo về, đọc trong đó có hướng dẫn sử dụng (bằng tiếng Anh), phải vừa chơi vừa thử trong đó mới hiểu nó là gì, hoạt động ra sao, không dễ nên mình mới khuyên đừng học nó vội.
  Còn chỉ thì nó rất phức tạp, khó mà chỉ được, phải tự mò thôi bạn, vọc là cách hiểu nhanh nhất mà  :(
 • MelonMelon Posts: 116Registered
  Muốn được dạy kèm thì cần phải trả lương dạy học á. :))
 • CryingWOLFCryingWOLF Posts: 1,766Registered
   >_< Bác kết bạn với ai đó rồi hỏi người ta đi :v Muốn thì chủ yếu là phải tự tìm hiểu chứ 
Sign In or Register to comment.