[Thảo Luận] Về vấn đề bản quyền khi tạo game

doreamonhihidoreamonhihi Posts: 38Registered
edited August 2019 in Thảo Luận
 Chào mọi người, mọi người cho em hỏi khi mình tạo ra 1 game free mà sử dụng tài nguyên từ nguồn khác (ví dụ như file âm thanh trên web Cambridge Dictionary khi phát âm từ, hay bộ dữ liệu từ vựng trong Apple Dictionary) thì có được phép không và có cần xin phép tác giả không?

 Thứ 2 là khi gây dựng 1 game offline (build từ 1 game online) thì mình tại ra với mục đích phi thương mại thì có cần phải mua lại bản quyền gốc của game không. Em thấy có rất nhiều sản phẩm free của cộng đồng ăn theo game Mario Forever, nhưng không rõ là các công ty họ có sờ gáy mình khi mình làm thế không :3
  Em cảm ơn :chuffed:

P/s: Em gõ trên điện thoại nên nhầm box Quảng trường, Ad move lại hộ sang Game Development, tks Ad  :(

Comments

 • phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
  Thứ nhất

  Thứ hai

  Làm game offline từ game online với mục đích phi thương mại nhưng public (tức đăng lên các trang game có tiếng, itch.io, steam, ch play, apple store) sẽ bị phạt bản quyền, hình ảnh, âm thanh, nội dung, thương hiệu

  Nếu private và làm với mục đích là fangame và chỉ lưu tuyền trên internet (các trang cho đăng fangame) thì sẽ không ảnh hưởng, nếu nổi quá thì bên chủ sở hữu sẽ làm việc với bạn và tất nhiên ban đầu là fangame nên họ sẽ không phạt gì, một là bắt bạn gỡ hai là đầu tư cho bạn

 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,856Administrators
  edited August 2019
  Nếu bạn muốn truyền bá bất hợp pháp, kiểu chia sẻ riêng với nhau thì không sao cả, còn đăng lên các nguồn chính thống thì không được phép, cũng chả ai phạt bạn đâu, họ chỉ gỡ sản phẩm của bạn khỏi các nguồn đó thôi.

  Còn vấn đề xin phép hay không thì hãy đọc kĩ license của từng tác giả, họ sẽ ghi rõ quyền hạn của bạn được phép sử dụng đến đâu, không cái nào giống cái nào đâu nha, có thể họ sẽ yêu cầu dẫn link đến web của họ, hoặc ghi tên của họ vào credit, hoặc cứ vô tư dùng hay gì đó là tuỳ ý của họ.
Sign In or Register to comment.