[THẮC MẮC] [RPGMAKERMV] CÁCH XÓA HOÀN TOÀN MỤC WEAPON, ARMOR.. TRONG WINDOWS

longlivebuinhilonglivebuinhi Posts: 1Registered
Mình có làm theo cách thêm dấu # trước line this.addCommand(TextManager.weapon,'weapon'); để line đó thành comment nhưng khi test game lại bị lỗi không chạy được. Sau khi (lỡ tay) xóa hết rồi viết lại mấy line đó thì 4 cột đều thành Item hết (lúc đầu mình k xóa line Item). Mong được mọi người giải thích và bày cách ạ :((

Comments

  • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
    Mình có làm theo cách thêm dấu # trước line this.addCommand(TextManager.weapon,'weapon'); để line đó thành comment nhưng khi test game lại bị lỗi không chạy được. Sau khi (lỡ tay) xóa hết rồi viết lại mấy line đó thì 4 cột đều thành Item hết (lúc đầu mình k xóa line Item). Mong được mọi người giải thích và bày cách ạ :((
    Bạn muốn khôi phục lại như cũ thì tạo project mới rồi copy đoạn đó bên project mới qua cho lẹ, có thể do lúc gõ lại bị sai sót chỗ nào đó :3
Sign In or Register to comment.