Signing trong Unity

Quang TrầnQuang Trần Posts: 258Registered
edited September 10 in Unity
E đang sử dụng bản Unity 2019.4.3f1 (64-bit), cài đặt cách đây khá lâu mà ko đụng tới. Giờ mở lên thì nó bắt cài Unity Hub gì ấy, bắt đăng nhập nhưng đến đoạn nhập số điện thoại để gửi code thì ko thấy nó gửi. Mong mọi người giúp đỡ ạ, cảm ơn mọi người!

https://imgur.com/Ibu7lJi

Comments

Sign In or Register to comment.