[Thắc mắc] Về database nên dùng trong Unity cho game offline

doreamonhihidoreamonhihi Posts: 38Registered
Chào mọi người, mọi người cho em hỏi trong Unity thì RDBMS (relational database management system) nên dùng loại nào nếu chỉ có thao tác offline là chủ yếu ạ ? :) Bình thường thì để tiện thì lưu qua json hoặc qua file cơ mà bài tập ở trường em có yêu cầu dùng RDBMS để áp dụng, mà theo em biết thì Unity không hỗ trợ chính thức mấy cái hệ thống quản lý dữ liệu như SQL nên mọi người cho em hỏi nên dùng loại nào thì phù hợp :) Em cảm ơn :)

Comments

Sign In or Register to comment.