[Download] [Graphics] [VX] [VXA] Futuristic Tiles - Bộ Tileset của tương lai

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,856Administrators
edited July 22 in Game Asset


GIỚI THIỆU

Tương lai nắm giữ điều gì? Một thứ gì đó thoát ra khỏi khoa học viễn tưởng, một thế giới khải huyền chứa đầy bạo lực và tội ác, hay chỉ là một phiên bản đẹp hơn của cuộc sống hiện đại của chúng ta? 
Với bộ tileset tương lai này, hãy giải phóng trí tưởng tượng của bạn và tạo ra tất cả!

GÓI NÀY BAO GỒM

  • Modern contemporary house
  • Futuristic city
  • Modern urban city
  • Scientific research facilities
  • Interior for a spaceship
  • Weapon shop
  • 20 tile character sets (animated tiles and decorations) and much more
  • Extras: Two large background images you can use as parallax


SCREENSHOT

LINK DOWNLOAD

http://www.mediafire.com/file/sp8efjn59evoiws/TaoTroChoi.Com_Futuristic.rar/file

MẬT KHẨU

Luôn là: taotrochoi.com

LINK MUA BẢN QUYỀN

https://www.rpgmakerweb.com/a/rpg-maker-vxace-tileset/futuristic-tiles

Hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả!

Comments

Sign In or Register to comment.