[Thắc Mắc] Biến 1 2D asset (ảnh) tĩnh thành animation

doreamonhihidoreamonhihi Posts: 38Registered
edited June 20 in Unity
 Chào mọi người, em đang muốn tìm cách để tạo chuyển động nhân vật. Như em thấy là nếu muốn tạo animation cần vẽ bộ ảnh, rồi ghép các tư thế đấy lại -> animation. Nhưng bây h muốn tiết kiệm thời gian thì k biết có công cụ nào hỗ trợ không ạ? VD như 1 nhân vật khi di chuyển bằng 2 chân thì em chỉ muốn có 2 động tác duy nhất là đứng và duy chuyển (bước 1 chân lên trước) hoặc chỉ có thay đổi nhỏ thôi thì có công cụ nào hỗ trợ để biến ảnh tĩnh để sửa thành 1 bộ animation không ạ ? Em cảm ơn :)

Comments

Sign In or Register to comment.