[Thắc Mắc] [VXA] Không hiển thị Title Image sau khi Encrypt

ginkosoraginkosora Posts: 9Registered, Uncornfirmed
edited May 11 in RPG Maker
Chào các bác. Em xin vào thẳng vấn đề. Trước khi em Encrypt game thì Title vẫn có Picture bình thường. Sau khi em encrypt thì nó thành ra như thế này. Các Pic khác trong game như charset, tileset, picture, faceset,... vẫn bình thường trừ cái này. Các bác có biết nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như nào không ạ? Thanks các bác

P/s:Ban đầu lỗi của nó là line 106 Cache bitmap(em không nhớ rõ tên). Sau đó bằng cách thần kì thì nó lại trở thành lỗi như này :v Ảnh minh hoạ thôi các bác

Comments

Sign In or Register to comment.