[Thắc Mắc] [MV] Equiment slot manager

ginkosoraginkosora Posts: 8Registered, Uncornfirmed
edited May 5 in RPG Maker
Chuyện là em muốn bỏ 3 dòng cuối của phần equip này đi nhưng ko biết chỉnh plugin thế nào. Em xem phần rpg_object cũng ko biết nó ở đâu :v em thử dùng vài plugin thì cái Equip Slots Core của Hime của em không dùng được, mà mấy plugin khác thì nó chỉnh sửa scene hơi nhiều mà em chỉ muốn bỏ 3 dòng này đi thôi. Các bác giúp em với ạ :v Thanks các bác

Comments

Sign In or Register to comment.