[Download] [Asset] Kenney Bundle (Kenney Game Asset 1 - 2 - 3) - Hơn 30.000 Asset

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,823Administrators
edited March 24 in Game Asset

KENNEY BUNDLE


GIỚI THIỆU

Đây là bộ tài nguyên khổng lồ của tác giả Kenney với hơn 30.000 asset từ 2D đến 3D, giúp bạn làm được rất nhiều thể loại game khác nhau.

SCREENSHOTFREE DOWNLOAD


LINK MUA BẢN QUYỀN ỦNG HỘ


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Asset này là public domain, do đó bạn được phép sử dụng cho dự án thương mại mà không cần mua bản quyền. Tuy nhiên, nếu dùng và có lợi nhuận, hãy mua để ủng hộ tác giả!
Tagged:
Sign In or Register to comment.