[Download] [Asset] RPG Maker Auto Tile Impoter 1.7.1 - Dùng Tileset của RPG Maker trên Unity

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,823Administrators
edited March 6 in Unity

RPG MAKER AUTO TILE IMPORTER 1.7.1
GIỚI THIỆU

Nếu bạn đã từng sử dụng RPG Maker hoặc đang ưng ý với bộ Tileset nào đó của RPG Maker và muốn sử dụng nó trên Unity thì asset này chính là dành cho bạn.
Chỉ với 1 cú click chuột, giúp chuyển toàn bộ Tileset từ RPG Maker sang Unity, dùng được trên mọi loại RPG Maker từ XP, VX, VX Ace đến MV.

DOWNLOAD

Asset được bán với giá 5$, nhưng mình sẽ cho các bạn tải về miễn phí, trước khi quyết định mua để ủng hộ tác giả.
Link: http://www.mediafire.com/file/0swsdpi476d0k34/TaoTroChoi.com-Auto-Tile-Impoter-1.7.1.rar/file

LINK MUA ỦNG HỘ TÁC GIẢ

https://assetstore.unity.com/packages/tools/sprite-management/rpg-maker-auto-tile-impoter-103504
Tagged:
Sign In or Register to comment.