[Sự Kiện] WALKING SIMULATOR RPG MAKER VN! BA NGÀY LÀM GAME!

TuấnKiệtTuấnKiệt Posts: 4Registered, Uncornfirmed
edited March 4 in Vỉa Hè

Xin chào, tớ là Kiệt, một thành viên từ nhóm RPG Maker Việt Nam trên Facebook.  Vì muốn tạo sân chơi nho nhỏ cho mọi người nên mình đã quyết định đại diện đứng ra tổ chức cuộc thi này!

Như tên và thể lệ, sự kiện lần này chỉ theo ba chủ trương chính:

- Nội dung.

- Khả năng thao tác cơ bản đối với phần mềm RPG Maker.

- Hoàn thành hai chỉ tiêu trên trong vòng BA ngày.

Tuy phần thường có nhỏ nhưng tạm thời tớ chỉ có vậy thôi. Có thể sẽ tớ sẽ bổ sung vài món quà nho nhỏ nữa nếu đủ điều kiện. (Mấy bản nhạc cùi mía tớ viết, hỗ trợ chuyển ngữ game sang tiếng Anh.)

Phần thưởng sẽ được trao qua Ví MoMo hoặc tài khoản ngân hàng. Nếu thí sinh không có cả hai thứ trên thì có thể quy đổi sang một món quà đồng giá.

Thí sinh vẫn GIỮ BẢN QUYỀN VỀ MỌI MẶT CỦA SẢN PHẨM MÌNH TẠO RA ĐỂ DỰ THI. Đồng thời, ban giám khảo cũng sẽ hỗ trợ hết mình để các bạn có thể mang sản phẩm đến các trang như Tạo Trò Chơi hoặc Itch.

Về quy tắc chấm điểm: Điểm của người tham gia sẽ bằng điểm chấm trung bình cộng của ba giám khảo.

Quy chế chấm điểm bao gồm:

- 50% Nội dung.

- 50% Khả năng sử dụng phần mềm. (Khả năng sử dụng hiệu ứng, ghép nhạc đúng chỗ, xây map,...)

Thời gian bắt đầu và kết thúc ở Tạo Trò Chơi sẽ trễ hơn ở nhóm bọn mình trên Facebook 6 giờ đồng hồ để đảm báo tính công bằng về thời gian.

Danh sách giám khảo bao gồm hai người gồm:
- Nguyễn Tuấn Kiệt.
- Takyr Ilyich.

Thí sinh sẽ gửi game vào email: mosereiy@gmail.com.

Comments

Sign In or Register to comment.