[Thắc Mắc] Thêm file bên ngoài cho project trong Unity

doreamonhihidoreamonhihi Posts: 38Registered
edited March 1 in Unity
 Chào mọi người, em muốn để file database của em ở trong Application.persistentDataPath  (các dữ liệu có sẵn như thông số màn chơi, máu, mana chẳng hạn) thì làm ntn để có thể thêm những file đấy vào đường dẫn trên khi  build game cho iOS, Android. Như ở trên Windows thì có thể tạo setup cho game riêng, còn trên Android với iOS thì làm ntn ạ :)

Comments

Sign In or Register to comment.