RPGMVXA script trong Set move route

Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
Cho mình hỏi trong set move route có những script thường dùng là j và có cách nào để 1 event này Turn toward về phía 1 event khác ko

Comments

Sign In or Register to comment.