Hỏi 1 số thứ về RPGMVXA

Tung2238Tung2238 Posts: 29Registered, Uncornfirmed
Cho mình hỏi trong cái event Variables ở phần Game Data có tác dụng j vậy, r mấy cái map X map Y trong đó nữa nó có tác dụng j ko?
Còn Label và Jump to label là j có tác dụng j?

Comments

Sign In or Register to comment.