[Hướng Dẫn] Tối ưu hoá hiệu năng game của bạn

phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
edited October 2019 in Game Maker: Studio


Xin chào! Tối ưu hoá game là một phần tối quan trọng cho game đặc biệt là các game có nhiều instance hoạt động trong vòng một lúc, hiệu năng sẽ giảm rất nhiều và khiến game trở nên lag, tụt fps... Mình vừa tìm được một bài viết về tối ưu hoá game, có thể áp dụng cho các engine khác không riêng gì GMS... Đây là chia sẻ của những người phát triển Forager một game sinh tồn, chế tạo, thể loại này cần rất nhiều object hoạt động cùng một lúc vậy nhưng game vẫn mượt mà cho dù là chơi trên con pc cùi bắp Ram 2gb của mình XD 
Vậy họ đã làm thế nào để có thể run 60fps trên một máy tính yếu đến vậy? Vì mình không có thể dịch bài viết được nên sẽ chia sẻ link cho các bạn quan tâm có thể đọc :)
Comments

Sign In or Register to comment.