[Hướng Dẫn] Tạo các chuyển động mượt (Tween) với Game Maker: Studio

phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
edited August 2019 in Game Maker: Studio
Yup! Tại sao lại Tweening Tweening là gì?
Theo google thì
Việc xen kẽ hoặc Tweening  là một quá trình quan trọng trong tất cả các loại hoạt hình, bao gồm cả hoạt hình máy tính. Đó là quá trình tạo các khung trung gian giữa hai hình ảnh, được gọi là khung chính, để mang lại diện mạo cho hình ảnh đầu tiên phát triển mượt mà thành hình ảnh thứ hai.


Vì sao cần nó? Đơn giản là vì khi thiết kế UI cho game của bạn, các button, box cần có một vài chuyển động thì mới có "hồn" được chứ :)

Đây là khi chuyển động thô tức là bạn += vị trí của object theo step

Và khi được tween sẽ như thế này


Các button được tạo chuyển động với Tweening giúp nó bớt cứng hơn


:) Ngon chứ
Đây là link hướng dẫn 

Comments

Sign In or Register to comment.