[Hướng Dẫn] 12 nguyên tắc làm chuyển động hình ảnh (12 Principles of Animation)

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,737Administrators
edited August 18 in Đồ Họa
Video game thường có trên 90% là giao tiếp bằng hình ảnh (trừ khi bạn muốn đưa thật nhiều chữ vào bắt người chơi đọc để hiểu được chuyện gì đang diễn ra).

Do đó đây là 12 nguyên tắc vàng mà ai làm game cũng nên học, vì nếu vi phạm 1 trong 12 nguyên tắc này, bạn sẽ làm nhân vật hành động thiếu tự nhiên và khó truyền tải hết thông điệp bằng hình ảnh cho người chơi.

Tagged:

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file