[Hướng Dẫn] Cùng học Game Maker: Studio #5

phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
edited August 2019 in Game Maker: Studio

Cùng học Game Maker: Studio #5

:)))))) Rất tiếc là mình sẽ dừng chuỗi hướng dẫn tại đây, bởi vì quá nhiều thứ cần giải thích và nó rất bất tiện trong việc viết, nếu là video + lời giải thích trực tiếp thì có vẻ dễ hiểu hơn, cơ mà không sao, đã có người làm việc đó, các bạn có thể check video của bạn này để theo dõi tiếp tutorial, còn về phần tutorial của mình thì sẽ làm các clip theo kiểu full code, không tua nhanh, quay lại quá trình làm các tựa game khác nhau :)))) các bạn có thể xem nó kiểu game devlog vậy hú la :)))
Đây là link tutorial anh bạn người việt các bạn ủng hộ anh ấy nhé

Comments

  • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,858Administrators
    Anh nghĩ mình nếu làm bài hướng dẫn nên hướng dẫn chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo... của bản thân ấy, còn cơ bản có người hướng dẫn rồi thì cứ quăng link lên thế này cũng được  :lol:
  • phamphuphiphuongphamphuphiphuong Posts: 58Registered, Moderators
    Dang_Khoa said:
    Anh nghĩ mình nếu làm bài hướng dẫn nên hướng dẫn chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm, mẹo... của bản thân ấy, còn cơ bản có người hướng dẫn rồi thì cứ quăng link lên thế này cũng được  :lol:
    Em cũng nghĩ vậy :3 
Sign In or Register to comment.