[Thảo Luận] Cách viết chữ lên object trong Unity

doreamonhihidoreamonhihi Posts: 9Registered
edited August 15 in Unity
Chào mọi người, em muốn viết chữ lên Unity sao cho tạo cảm giác chữ nó dính liền với vật nhất có thể (chứ không phải chỉ là chữ được di chuyển kèm theo với vật)

Giống như ntn:

Em cảm ơn.

Comments

 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,763Administrators
  Em tìm vật thể 3D nào mà material của nó liên kết đến hình ảnh, rồi em dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, thêm chữ vào hình đó là được. 
  Thường thì người ta dùng Text Mesh Pro tạo chữ rồi gắn lên vật thì sẽ dễ hơn nhiều, yêu cầu của em hơi phức tạp đấy :3
 • doreamonhihidoreamonhihi Posts: 9Registered
  Dang_Khoa said:
  Em tìm vật thể 3D nào mà material của nó liên kết đến hình ảnh, rồi em dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, thêm chữ vào hình đó là được. 
  Thường thì người ta dùng Text Mesh Pro tạo chữ rồi gắn lên vật thì sẽ dễ hơn nhiều, yêu cầu của em hơi phức tạp đấy :3
  À tại nội dung chữ trong ảnh em muốn thay đổi qua các màn chơi nên muốn làm thế, mà em khi tạo TMP kèm theo object cảm giác chữ nó rời vật .-. 
 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,763Administrators
  edited August 7
  Thử cái này xem, giúp áp thêm hình khác vào vật thể nè :lol:
  Simple Decal System

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file