[Thông Báo] Về vấn đề avatar

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,705Administrators
edited August 4 in Bảng Thông Báo
Vì lí do bảo mật, khi dùng avatar cũ được chuyển từ MyBB qua thì trình duyệt sẽ thông báo là TTC có kết nối không an toàn (do có liên kết bên ngoài), nên mình quyết định xoá toàn bộ link avatar  8-)

Khuyến khích các bạn dùng gravatar.com để làm ảnh đại diện toàn cầu, khi đó TTC sẽ tự động lấy ảnh bên đó qua dựa vào tên email của tài khoản nha  :3

Tagged:

Comments

 • CryingWOLFCryingWOLF Posts: 1,756Registered
  edited August 5
  Không xài được ảnh là gif nữa à anh :( Mà dùng gravatar.com kiểu gì vậy anh? Tại ko thấy chỗ điền link mà chỉ thấy Upload thôi!
 • Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,705Administrators
  edited August 6
  Không xài được ảnh là gif nữa à anh :( Mà dùng gravatar.com kiểu gì vậy anh? Tại ko thấy chỗ điền link mà chỉ thấy Upload thôi!
  Đúng rồi, không thể dùng ảnh gif,em upload hình lên gravatar.com bằng tài khoản có email trùng với email nick em ở TTC thì nó sẽ tự động đồng bộ qua :D

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file