[Thông Báo] Không thể đăng nhập bằng mật khẩu cũ

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,784Administrators
edited August 2019 in Bảng Thông Báo

Do chuyển đổi từ MyBB sang Vanilla không thể chuyển đổi mật khẩu nên sẽ không thể đăng nhập được, nên mọi người pm mình ở forum cũ, mình sẽ gửi password mới cho mọi người nha!

Ngoài ra có thể dùng chức năng lấy lại password bằng email cũng được, nhớ kiểm tra spam mail, có khi nó bị đưa vào đó nha :D

Tagged:

Comments

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file