Nguyên Lý khử nền đen Sprite Sheet

rosenetrosenet Posts: 175Registered
Nhớ hồi đó dùng RPG Maker XP, có những tài nguyên effect sprite sheet nền đen, nhưng đưa vào engine thì lại bị khử dùng như những hình có nền trong suốt transparent. Mình vẫn chưa hiểu nó làm thế nào, chúng ta cùng nhau thảo luận về nó nhé.

ca496aec7c679078280fd665c4fce30e.jpg

Comments

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file