menucommand rpg mv?

nhocrua71@gmail.comnhocrua71@gmail.com Posts: 207Registered
mình chuyển qua xài mv để có thể post lên androi nhưng mà gặp vấn đề


Untitled5f6da3bb2908a0d0.png


làm sao để xóa mấy mục cần xóa như weapon thì làm sao, mò tận vào script delete luôn mà ko mất

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file