[Audio] Hơn 30 GB âm thanh game miễn phí cho dự án thương mại

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,840Administrators
edited July 2019 in Game Asset
Hôm nay mình xin chia sẻ link chứa hơn 30 BG file âm thanh miễn phí cho mọi dự án kể cả thương mại, không tốn tiền, không cần credit tác giả.
Tải ngay thôi mọi người, cơ hội ngàn năm có một nhé!
Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.