[Graphics] [VX/ACE/MV] POP! Horror City

0no012340no01234 Posts: 332Registered
[align=center]pop-horror-city-right.png[/align]
[align=center][size=xx-large]GIỚI THIỆU[/size][/align]
[align=left][size=xx-large][size=large]POP! Horror City là một gói tài nguyên được vẽ bởi Vexed Enigma, thuộc về thể loại Zombie - Survival Horror. Pack được vẽ theo kiểu những năm 90s, 8 BIT NES.[/size][/size][/align]
[align=center][size=xx-large]FEATURES[/size][/align]
[size=large]POP! Horror City gồm có:[/size]
[size=large]Bộ Titleset từ A1 đến A5, B đến E bao gồm Interior và Exterior[/size]
[size=large]Một bộ character cực lớn[/size]
[size=large]Bộ ánh sáng, và tài nguyên icon,system,....[/size]
[size=large]Ngoài ra khi tải ở TTC, sẽ được kèm một file để sử dụng cho script Shaz Lazy Importer(dùng để set Passage mà hàng loạt mà không phải làm thủ công)[/size]
[align=center][size=xx-large]HÌNH ẢNH[/size][/align]
[align=center]pop-horror-city-left.png[/align]

[align=center]popScreenshot_2.png?1430423909[/align]

[align=center]popScreenshot_6.png?1430423910[/align]

[align=center][size=xx-large]DOWNLOAD[/size][/align]
[align=center][size=xx-large][size=large]Shaz 's Lazy Importer
[/size]
[/size]
[/align]
[align=center][hide][size=large]POP! Horror City[/size][/hide][/align]
«134

Comments

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Attach file
Attach image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file