[Audio] Tổng hợp những trang chia sẻ nhạc game miễn phí

Dang_KhoaDang_Khoa Posts: 3,840Administrators
edited July 2019 in Game Asset
Những trang bên  dưới bạn sẽ được quyền sử dụng nhạc của tác giả trong sản phẩm của bạn, kể cả sản phẩm thương mại, miễn là có credit người ta trong sản phẩm của bạn là được D

Nếu tìm được trang nào hay, mình sẽ update thêm 3

BenSound trang này có phân loại nhạc tốt, giao diện thân thiện

WrathGames giao diện hơi xấu tí, nhưng nhạc cũng hay

SampleSwap
trang này thì mình đã lọc ra các bài có thể dùng cho sản phẩm thương mại rồi (stick vào Only include songs licensed for commercial use)

Dig.CCMixter
trang này nhạc hay nhưngkhông phân loại nên hơi lộn xộn

Partners In Rhyme Free Loops

Purple Planet
trang này chỉ cho phép dùng cho video chứ không dùng cho game

Incompetech

Hooksounds
 trang này hiện không cho free nữa rồi

Freesfx nhạc free nếu credit đầy đủ

Youtube Audio Library
credit là dùng được, nhiều và hay

Icons8 Music
credit là dùng được, nhiều và hay

Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.