[Audio] Bộ nhạc hoành tá tràng của Maouda Mashi

sanggameboysanggameboy Posts: 1,943Registered
edited July 2019 in Game Asset
Maouda Mashi's Music

Giới thiệu
Mình không biết cô/anh ấy là ai
Nhưng các bản nhạc của cô/anh ấy thực sự rất hay. Từ những bản nhạc rock đến làng quê, khá là hợp để lồng vô anime, video trailer, nhưng để lồng vô game thì còn tùy xem cách sử dụng của người lồng (hợp, không hợp...)
Hãy nghĩa qua trang web của anh ấy và nghe online vài bản nhé :0
Mình cũng đã tổng hợp các bản nhạc của anh/cô ấy khá lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp chia sẻ (do sự rảnh rỗi sau khi làm Dear Red), và tất nhiên bộ này không được đầy đủ.
Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.