[Software] RPG VX ACE Phiên bản Việt Hóa

145791019

Comments

 • IchiharaShoukoIchiharaShouko Posts: 840Registered
  Đương nhiên là tốt -))
 • Darker_VXDarker_VX Posts: 54Registered
 • silverfoxfiffsilverfoxfiff Posts: 1Registered
  Great :P :P
 • tblamtblam Posts: 3Registered
  Dang_Khoa wrote:
  [chapter]Giới thiệu:[/chapter]
  RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

  [chapter]Lời tác giả[/chapter]
  Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
  Nói chung là ăn xin cash :uynhnhau:
  [chapter]Download:[/chapter]


  [chapter]Credit[/chapter]
  Mèo Béo Lười

  [chapter]Screenshot[/chapter]
  [align=center]
  d22f5f4d8ca7d90eabd8fcd27d6b4d60_398876681_zps7e6e5715.png
  c73823aa59f599b46f77589657e493dd_398876752_zpse6bcd101.png
  a019fe5c33089520ec7ba8efce780d80_398876784_zpsd179f037.png
  76479c5d8ea1a517f781924e62d10e58_398876795_zps528ba0c1.png
  e8334ba24c0fd80fdcf4c3b5df24ca47_398876816_zps2f1e95f5.png[/align]

  [chapter]Điều khoản sử dụng[/chapter]
  Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.
 • tblamtblam Posts: 3Registered
  Dang_Khoa wrote:
  [chapter]Giới thiệu:[/chapter]
  RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

  [chapter]Lời tác giả[/chapter]
  Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
  Nói chung là ăn xin cash :uynhnhau:
  [chapter]Download:[/chapter]


  [chapter]Credit[/chapter]
  Mèo Béo Lười

  [chapter]Screenshot[/chapter]
  [align=center]
  d22f5f4d8ca7d90eabd8fcd27d6b4d60_398876681_zps7e6e5715.png
  c73823aa59f599b46f77589657e493dd_398876752_zpse6bcd101.png
  a019fe5c33089520ec7ba8efce780d80_398876784_zpsd179f037.png
  76479c5d8ea1a517f781924e62d10e58_398876795_zps528ba0c1.png
  e8334ba24c0fd80fdcf4c3b5df24ca47_398876816_zps2f1e95f5.png[/align]

  [chapter]Điều khoản sử dụng[/chapter]
  Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.
 • datasdadasddatasdadasd Posts: 2Registered
 • songchisongchi Posts: 1Registered
 • KisaKisa Posts: 70Registered
 • onehitdragononehitdragon Posts: 2Registered
  hay qua ban oi
 • genopiggenopig Posts: 1Registered
  Em đang loay hoay việt hóa thì tìm đc bài của bác Thank bác :D
 • Hamasaki AyameHamasaki Ayame Posts: 12Registered
  Dang_Khoa wrote:
  [chapter]Giới thiệu:[/chapter]
  RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

  [chapter]Lời tác giả[/chapter]
  Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
  Nói chung là ăn xin cash :uynhnhau:
  [chapter]Download:[/chapter]


  [chapter]Credit[/chapter]
  Mèo Béo Lười

  [chapter]Screenshot[/chapter]
  [align=center]
  d22f5f4d8ca7d90eabd8fcd27d6b4d60_398876681_zps7e6e5715.png
  c73823aa59f599b46f77589657e493dd_398876752_zpse6bcd101.png
  a019fe5c33089520ec7ba8efce780d80_398876784_zpsd179f037.png
  76479c5d8ea1a517f781924e62d10e58_398876795_zps528ba0c1.png
  e8334ba24c0fd80fdcf4c3b5df24ca47_398876816_zps2f1e95f5.png[/align]

  [chapter]Điều khoản sử dụng[/chapter]
  Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.
 • milano3103milano3103 Posts: 1Registered
  Thanks for share
 • Mia-chanMia-chan Posts: 5Registered
  cuối cùng cũng tìm thấy bản việt hóa :3 thanks~~~~~~
 • ghotboy3112ghotboy3112 Posts: 6Registered
  Dang_Khoa wrote:
  [chapter]Giới thiệu:[/chapter]
  RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

  [chapter]Lời tác giả[/chapter]
  Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
  Nói chung là ăn xin cash :uynhnhau:
  [chapter]Download:[/chapter]


  [chapter]Credit[/chapter]
  Mèo Béo Lười

  [chapter]Screenshot[/chapter]
  [align=center]
  d22f5f4d8ca7d90eabd8fcd27d6b4d60_398876681_zps7e6e5715.png
  c73823aa59f599b46f77589657e493dd_398876752_zpse6bcd101.png
  a019fe5c33089520ec7ba8efce780d80_398876784_zpsd179f037.png
  76479c5d8ea1a517f781924e62d10e58_398876795_zps528ba0c1.png
  e8334ba24c0fd80fdcf4c3b5df24ca47_398876816_zps2f1e95f5.png[/align]

  [chapter]Điều khoản sử dụng[/chapter]
  Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.
 • AkashiYuroAkashiYuro Posts: 51Registered
  tks bác vì công sức :3
Sign In or Register to comment.