nên để screen 1280x720 hay để nguyên 816x624 mặc định của rpg maker

Existing user?   Create account