(Cốt truyện) Kẻ sát nhân của newbie.

Existing user?   Create account