[GMS] Cần hướng dẫn về animation lúc quay người của nhân vật cùng 1 số vấn đề khác

Existing user?   Create account