Group Fanpage        • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Download] RPG Maker MV 1.3.1 bản đầy đủ

#1
Giới thiệu
ai cũng biết ròi khỏi giới thiệu nhiều :))
zo chỉ quất với tải :))
Update
Download
Cài đặt: ở đây nè
Pass cài đặt: 75iVzdqu
Thuốc: ở đây
Source:
có đợi up sau :))
Tui đi trộm của nước ngoài về nên đợi đi :))
Tiểu dụ thụ dễ thương
Trả lời

#2
Anh em test xem có dùng ổn không ?
Mà bản này đã dịch chưa vậy ? đang xài 1.3.0 và database vẫn toàn nhật bổn :v
Nhớ kt virus và bổ sung thêm file update nha chứ tải lại từ đầu thì mệt lắm.
G.A.S.M progress : 70%
Donan walker
[Image: salEGB0.gif]
Trả lời

#3
Có screenshot không
My
Trả lời


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách