Group Fanpage        • 3 Votes - 4.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Download] RPG VX ACE Phiên bản Việt Hóa

thank you
Trả lời

OK, Rất hay Smile
Trung Hacker
Trả lời

thanks!!
Trả lời

<3 <3 <3
Trả lời

(03-02-2013, 03:50 PM)Meo Meo Meo Đã viết:
(03-02-2013, 03:30 PM)Dang_Khoa Đã viết: Giới thiệu:
RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

Lời tác giả
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
Nói chung là ăn xin cash :uynhnhau:
Download:


Credit
Mèo Béo Lười

Screenshot
Điều khoản sử dụng
Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.
like
Trả lời

thank
Trả lời

Cam on!
Trả lời

thank
Trả lời

(03-02-2013, 03:50 PM)Meo Meo Meo Đã viết:
(03-02-2013, 03:30 PM)Dang_Khoa Đã viết: Giới thiệu:
RPG Maker VX ACE đã được dịch sang tiếng Việt, dành cho các bạn thích dùng tiếng mẹ đẻ

Lời tác giả
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại bố thí cho con 1 cash
Nói chung là ăn xin cash :uynhnhau:
Download:


Credit
Mèo Béo Lười

Screenshot
Điều khoản sử dụng
Không dùng cho dự án thương mai, nếu thương mại hãy mua bản chính thức.

Bản tiếng Việt khi làm game toàn tiếng Nhật Sad
Trả lời

thanks for sharing Big Grin
Trả lời


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách