menucommand rpg mv? - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
menucommand rpg mv? - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Thảo Luận Chung (http://taotrochoi.com/forum-57.html)
+--- Chủ đề: menucommand rpg mv? (/thread-3983.html)menucommand rpg mv? - nhocrua71@gmail.com - 02-05-2019

mình chuyển qua xài mv để có thể post lên androi nhưng mà gặp vấn đề
Show ContentSpoiler:

làm sao để xóa mấy mục cần xóa như weapon thì làm sao, mò tận vào script delete luôn mà ko mất


RE: menucommand rpg mv? - phamphuphiphuong - 04-05-2019

https://pastebin.com/kD7rASwq