thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ? - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ? - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Thảo Luận Chung (http://taotrochoi.com/forum-57.html)
+--- Chủ đề: thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ? (/thread-3982.html)thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ? - lysuamuahe - 26-04-2019

Hỏi cái này hơi trẻ trâu mất dạy, nhung t thấy item tụi nó vẽ đẹp quá muốn chôm chĩa ít =((((
chuyển file data game của nó sang đuôi winrar nhung nó đòi pass =))))
Nói đơn giản ông nào biết phá pass winrar thì chỉ t cách với =)))) biết pass thì càng tốt


RE: thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ? - phovang - 26-04-2019

pass thi cong ty no biet thoi


RE: thảo luận chôm chỉa resources bigfishgames ? - Dang_Khoa - 27-04-2019

Pass winrar không phá được đâu, với lại resource giờ được chia sẻ nhiều mà, bạn cần loại nào mà không có
:< :< :<