[Tool] Giảm dung lượng hình ảnh với Caesium Image Compressor - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[Tool] Giảm dung lượng hình ảnh với Caesium Image Compressor - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Tài Nguyên Chung (http://taotrochoi.com/forum-94.html)
+---- Diễn đàn: Công Cụ (http://taotrochoi.com/forum-200.html)
+---- Chủ đề: [Tool] Giảm dung lượng hình ảnh với Caesium Image Compressor (/thread-3977.html)[Tool] Giảm dung lượng hình ảnh với Caesium Image Compressor - Dang_Khoa - 05-04-2019


[Giới thiệu]
Đây là công cụ giúp giảm tối đa dung lượng ảnh mà vẫn giữ  nguyên chất lượng, game càng nhẹ càng tốt mà phải không nào?
Ngoài ra bạn còn có thể dùng online không cần tải về

[Tải về]
https://saerasoft.com/caesium/

[Dùng online]
https://saerasoft.com/caesium/online/