Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Tài Nguyên Chung (http://taotrochoi.com/forum-94.html)
+---- Diễn đàn: Công Cụ (http://taotrochoi.com/forum-200.html)
+---- Chủ đề: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio (/thread-3969.html)Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Dang_Khoa - 22-02-2019

Giới thiệu:
VRoid Studio giúp bạn tạo nhân vật anime 3D cử động cả nam lẫn nữ

Tải về:
https://studio.vroid.com/download.html


RE: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Lucifer - 25-02-2019

áp dùng vào làm phim chắc được =]] làm hoạt cảnh xung quanh thôi =]]


RE: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Black Face - 11-03-2019

Có free ko a Khoa, xuất ra file gì và ứng dụng vào các vấn đề gì đó a.


RE: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - MinhHoangDo - 08-05-2019

Tool này rất tuyệt, chỉ là máy yếu thì thường xuyên bị treo Big Grin
Rất dễ để tạo hình nhân vật, có nhiều tùy chọn, tuy vậy trang phục có sẵn thì ít nhưng bạn nào khéo tay thì có thể tự vẽ được dựa trên các khuôn texture có sẵn.
Và đặc biệt là có thể dùng cho Unity và Unreal Engine cũng như các phần mềm hỗ trợ 3d khác. Về phần Unity thì phải cần có package hỗ trợ để đọc file này.


RE: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Levu - 09-05-2019

; :rolleyes: