Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Tài Nguyên Chung (http://taotrochoi.com/forum-94.html)
+---- Diễn đàn: Công Cụ (http://taotrochoi.com/forum-200.html)
+---- Chủ đề: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio (/thread-3969.html)Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Dang_Khoa - 22-02-2019

Giới thiệu:
VRoid Studio giúp bạn tạo nhân vật anime 3D cử động cả nam lẫn nữ

Tải về:
https://studio.vroid.com/download.html


RE: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Lucifer - 25-02-2019

áp dùng vào làm phim chắc được =]] làm hoạt cảnh xung quanh thôi =]]


RE: Tạo nhân vật anime 3D với VRoid Studio - Black Face - 11-03-2019

Có free ko a Khoa, xuất ra file gì và ứng dụng vào các vấn đề gì đó a.