[Humble Bundle] Humble Fantasy GameDev Bundle - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[Humble Bundle] Humble Fantasy GameDev Bundle - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Thảo Luận Chung (http://taotrochoi.com/forum-57.html)
+--- Chủ đề: [Humble Bundle] Humble Fantasy GameDev Bundle (/thread-3968.html)[Humble Bundle] Humble Fantasy GameDev Bundle - Dang_Khoa - 21-02-2019

Đang có bán gói bundle rất đẹp, có thể trả 1$ cho gói thấp nhất hoặc 20$ để gom hết toàn bộ, ai cần thì mua nha!

[Image: 6221c701191883b627255cb912bb3fd505035835...e8ff0b78d6]


https://www.humblebundle.com/software/fantasy-game-dev-bundle

1$ Tier
Potion Icons
Game Chest
SpellBook Page 01
Wooden UI
Fantasy Badges
RPG Weapons Icons

17.31$ Tier
TCG Card Design
Armor Icon Pack
Sci-Fi Skill Icon Pack
Engineering Craft Icons
Loot Icons
Fishing Icons
Flat Skills Icons
Survival Armor Icons
Resources Flat Icons
Mobs Avatar Icons
Character Avatar Icons
Magic Badges

20$ Tier
Fantasy Icon Megapack
SpellBook Megapack
TCG Cards Pack
Action RPG Loot
Action RPG Armor
Fantasy Animate Avatars
RPG Class Badges
Western Icons
GUI Megapack
Monster Avatar Icons
Fantasy Characters
Fairytale Icons Megapack