[Help]Script Inventory basic :( - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[Help]Script Inventory basic :( - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: Game Maker (http://taotrochoi.com/forum-112.html)
+--- Chủ đề: [Help]Script Inventory basic :( (/thread-3967.html)[Help]Script Inventory basic :( - lam123123 - 16-02-2019

Chẳng là mình muốn làm một cái inventory = array 1d mà vẫn chưa hiểu,ai có thể chỉ rõ giúp mình,hoặc có example đơn giản càng tốt,thanks all :V


RE: [Help]Script Inventory basic :( - phamphuphiphuong - 24-02-2019

=)) hình như tui chỉ ông rồi