Một số Tài nguyên tự vẽ cho game của mình. - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Một số Tài nguyên tự vẽ cho game của mình. - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Tài Nguyên Chung (http://taotrochoi.com/forum-94.html)
+---- Diễn đàn: Hình Ảnh (http://taotrochoi.com/forum-96.html)
+---- Chủ đề: Một số Tài nguyên tự vẽ cho game của mình. (/thread-3964.html)Một số Tài nguyên tự vẽ cho game của mình. - Jin's Võ - 22-01-2019

Dự là đang làm game, và có 1 số tài nguyên được lấy từ game của mình.

Nên chia sẽ cho bạn nào cần làm game kinh dị :V


[Image: 46783766772_2e0074a0fd_o.png]
[Image: 46110793624_5210480ab3_o.png]
[Image: 45921301225_5d2500ab9b_o.png]
[Image: 45921301465_b54ec69e7b_o.png]
[Image: 32960372188_2cfb22d44d_o.png]
[Image: 32960372688_f6c683f4f9_o.png]

:v


RE: Một số Tài nguyên tự vẽ cho game của mình. - Melon - 22-01-2019

Trích dẫn:[Image: 46783766772_2e0074a0fd_o.png]

Nice boat. :v


RE: Một số Tài nguyên tự vẽ cho game của mình. - Edo - 14-02-2019

chết chị rồi em oi :v