Khắc phục lỗi, giúp em với. - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Khắc phục lỗi, giúp em với. - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Hướng Dẫn (http://taotrochoi.com/forum-127.html)
+---- Chủ đề: Khắc phục lỗi, giúp em với. (/thread-3962.html)Khắc phục lỗi, giúp em với. - Jin's Võ - 19-01-2019

Em sử dụng script Khas Awesome Light Effects mà bị như thế này.

Xem bức hình, và lựa chọn bị bóng đêm che khuất. làm sao để không bị bóng đêm nó che ạ.
[Image: TbqC05z.png]


RE: Khắc phục lỗi, giúp em với. - slucis7593 - 21-01-2019

Em mở script lên tìm dòng Surface_Z = 180, thay 180 thành 50


RE: Khắc phục lỗi, giúp em với. - Jin's Võ - 22-01-2019

(21-01-2019, 12:12 PM)slucis7593 Đã viết: Em mở script lên tìm dòng Surface_Z = 180, thay 180 thành 50

em làm được rồi cảm ơn anh. Tongue