Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Phòng Trưng Bày (http://taotrochoi.com/forum-100.html)
+---- Diễn đàn: Đang Phát Triển (http://taotrochoi.com/forum-147.html)
+---- Chủ đề: Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] (/thread-3954.html)Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - Hideki - 29-12-2018

Harvest Star [Early Access version]
ngày phát hành: 29/12/2018


[Image: gioithieu.png]
[Image: ezgif.com-optimize.gif]


Screenshot
Show ContentSpoiler:

Download

Show ContentSpoiler:RE: Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - phamphuphiphuong - 29-12-2018

:)) up


RE: Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - phamphuphiphuong - 29-12-2018

ủa khi lên tầng hai game bị stuck nhỉ? hay demo không cho phép chỗ đó?
còn nữa bạn nên dùng số một cách hợp lý

"hàng thứ nhất" hay hơn "hàng thứ 1" :>


RE: Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - Hideki - 30-12-2018

hiện tại demo đang lỗi :))) , team sẽ rebuild patch để patch vào và chơi bthường :v mong mấy bác thông cảm :v
P/S: đã upload patch 0.01 ở đầu bài viết !


RE: Harvest Star[Simulation/Farm-Sim/Role-Playing] - Hideki - 07-01-2019

Đã up thêm phần screenshot ở bài đầu tiên