Tyler Warren RPG Battlers - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Tyler Warren RPG Battlers - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phát Triển Game (http://taotrochoi.com/forum-54.html)
+--- Diễn đàn: Tài Nguyên Chung (http://taotrochoi.com/forum-94.html)
+---- Diễn đàn: Hình Ảnh (http://taotrochoi.com/forum-96.html)
+---- Chủ đề: Tyler Warren RPG Battlers (/thread-3953.html)Tyler Warren RPG Battlers - Dang_Khoa - 12-12-2018

[Image: jk4Uv5.png]

Giới thiệu:
30 battler miễn phí trích từ các gói trả phí của tác giả, mỗi gói 1 ít, dùng được cho dự án thương mại.


Tải về:
https://tylerjwarren.itch.io/free-tyler-warren-rpg-battlers-favorites-30


RE: Tyler Warren RPG Battlers - username_rpg - 12-12-2018

nice :3


RE: Tyler Warren RPG Battlers - serene - 12-12-2018

set Tyler Warren RPG Battlers - Monster Evolution đẹp quá, tiếc là giá 10$