[RGSS3A]Broken Screen - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[RGSS3A]Broken Screen - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Script (VX Ace) (http://taotrochoi.com/forum-121.html)
+---- Chủ đề: [RGSS3A]Broken Screen (/thread-3938.html)[RGSS3A]Broken Screen - kitora - 07-09-2018

Tên script như tiêu đề
.Bản này đã được việt hóa nhé

Đơn giản là nó tạo hiệu ứng vỡ cửa kính cho game kinh rị hơn thôi :v
Thì cái này dịch vội trong lúc giải lao nên có thể sai,các thiếm thông cảm
Link:https://www.mediafire.com/file/1m03mvo2n229omm/Broken_Screen.txt/file
Copy và đặt dưới Materials nhé
Thêm file ảnh này vô nếu k nó sẽ báo lỗi 
Link ảnh:https://www.mediafire.com/view/o1az36ig37bd9t1/sptx.png/file
Có thể chỉnh sửa tên và vị trí file ảnh nếu các thiếm muốn nhé
Credit:trong script


RE: [RGSS3A]Broken Screen - 0no01234 - 07-09-2018

xin linh gốc chưa dịch cái


RE: [RGSS3A]Broken Screen - kitora - 08-09-2018

(07-09-2018, 09:54 PM)0no01234 Đã viết: xin linh gốc chưa dịch cái

Link gốc chưa dịch tiếng Tung Của bác lấy không :v


RE: [RGSS3A]Broken Screen - 0no01234 - 09-09-2018

t tự tìm thấy rồi ko cần nưa đâu :v


RE: [RGSS3A]Broken Screen - kitora - 09-09-2018

(09-09-2018, 08:59 AM)0no01234 Đã viết: t tự tìm thấy rồi ko cần nưa đâu :v

:v vãi bác :v