[hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Thắc Mắc - Thảo Luận (http://taotrochoi.com/forum-169.html)
+---- Chủ đề: [hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh (/thread-3936.html)[hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh - luonyeu357 - 02-09-2018

ai biết có plugin nào mà nhân vật chính thì lựa chọn cách tấn công bình thường, còn đồng đội thì tự lựa chọn dạng auto


RE: [hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh - slucis7593 - 03-09-2018 xem thử plugin này xem sao bác :3


RE: [hỏi] cách để đồng đội trong party tự đánh - lysuamuahe - 05-09-2018

plugin AI battle của yanfly đi bro