Thảo luận về bộ card battle - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
Thảo luận về bộ card battle - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Thắc Mắc - Thảo Luận (http://taotrochoi.com/forum-169.html)
+---- Chủ đề: Thảo luận về bộ card battle (/thread-3933.html)

Trang: 1 2 3


Thảo luận về bộ card battle - luonyeu357 - 25-08-2018

mình muốn thay đường dẫn ảnh cho bộ này trong script thành img/pictures/Các hệ thống/hệ thống thẻ bài
(cái này rất quan trọng đối với mình) mong các bạn giúp đỡ)

https://hikimoki.sakura.ne.jp/zip/TMCard.zip


RE: lỗi script dẫn ảnh - Dang_Khoa - 25-08-2018

Tên đường dẫn không nên có dấu nha bạn, hệ thống sẽ đọc không được
Wink Wink Wink


RE: lỗi script dẫn ảnh - luonyeu357 - 25-08-2018

nhưng mình tạo subfoder hệ thống skill và hệ thống hóa chất nó vẫn chạy bình thường mà
vấn đề là subfoder ko dấu rồi nó vẫn ko dc


RE: lỗi script dẫn ảnh - slucis7593 - 26-08-2018

cái thư mục thẻ bài mặc định là img/pictures phải không? bạn tìm tới dòng 127 file TMServerRTP.js và thay đổi đường dẫn thành của bạn: ../img/pictures/Các hệ thống/hệ thống thẻ bài (chú ý dấu 2 chấm ..). Nếu không dùng được tiếng việt thì dùng tiếng anh và không chứa dấu cách, chỉ nên chứa - hoặc _


RE: lỗi script dẫn ảnh - Dang_Khoa - 26-08-2018

Tốt nhất là _ vì - dễ hiểu là dấu trừ trong một số ngôn ngữ và dễ gây lỗi tiềm ẩn
Smile Smile Smile


RE: lỗi script dẫn ảnh - luonyeu357 - 26-08-2018

(26-08-2018, 12:24 AM)slucis7593 Đã viết: cái thư mục thẻ bài mặc định là img/pictures phải không? bạn tìm tới dòng 127 file TMServerRTP.js và thay đổi đường dẫn thành của bạn: ../img/pictures/Các hệ thống/hệ thống thẻ bài (chú ý dấu 2 chấm ..). Nếu không dùng được tiếng việt thì dùng tiếng anh và không chứa dấu cách, chỉ nên chứa - hoặc _

thank đã khắc phục dc lỗi ảnh đầu tiên mấy ảnh sau mình sẽ cố tìm cách khắc phục


RE: lỗi script dẫn ảnh - lysuamuahe - 26-08-2018

chú up lên js mới đi có bản 1.6 rồi đấy bản demo chỉ có 1.4 thôi khả năng sẽ khác phục dc


RE: lỗi script dẫn ảnh - luonyeu357 - 26-08-2018

(26-08-2018, 12:24 AM)slucis7593 Đã viết: cái thư mục thẻ bài mặc định là img/pictures phải không? bạn tìm tới dòng 127 file TMServerRTP.js và thay đổi đường dẫn thành của bạn: ../img/pictures/Các hệ thống/hệ thống thẻ bài (chú ý dấu 2 chấm ..). Nếu không dùng được tiếng việt thì dùng tiếng anh và không chứa dấu cách, chỉ nên chứa - hoặc _

à mình hỏi tí luôn trong cái file TMCard.js ấy khi chiến đấu ảnh nó lắc trái phải, giờ mình muốn cho nó lắc dạng lên xuống thì phải sữa đoạn nào
mình nghĩ nó ở đoạn
Show ContentSpoiler:
những mình đã edit nhưng nó ko thay đổi


RE: lỗi script dẫn ảnh - slucis7593 - 27-08-2018

(26-08-2018, 03:36 PM)luonyeu357 Đã viết:
(26-08-2018, 12:24 AM)slucis7593 Đã viết: cái thư mục thẻ bài mặc định là img/pictures phải không? bạn tìm tới dòng 127 file TMServerRTP.js và thay đổi đường dẫn thành của bạn: ../img/pictures/Các hệ thống/hệ thống thẻ bài (chú ý dấu 2 chấm ..). Nếu không dùng được tiếng việt thì dùng tiếng anh và không chứa dấu cách, chỉ nên chứa - hoặc _

à mình hỏi tí luôn trong cái file TMCard.js ấy khi chiến đấu ảnh nó lắc trái phải, giờ mình muốn cho nó lắc dạng lên xuống thì phải sữa đoạn nào
mình nghĩ nó ở đoạn
Show ContentSpoiler:
những mình đã edit nhưng nó ko thay đổi

Bạn tìm tới dòng 1511 và sửa:

Code:
return this._x + this._shiftX

thành

Code:
return this._y + this._shiftX

(đổi _x thành _y).

Có thể sửa tên _shiftX và _shakeX thành _shiftY và _shakeY cho chính xác nếu muốn.


RE: lỗi script dẫn ảnh - luonyeu357 - 27-08-2018

(27-08-2018, 12:16 AM)slucis7593 Đã viết:
(26-08-2018, 03:36 PM)luonyeu357 Đã viết: à mình hỏi tí luôn trong cái file TMCard.js ấy khi chiến đấu ảnh nó lắc trái phải, giờ mình muốn cho nó lắc dạng lên xuống thì phải sữa đoạn nào
mình nghĩ nó ở đoạn
Show ContentSpoiler:
những mình đã edit nhưng nó ko thay đổi

Bạn tìm tới dòng 1511 và sửa:

Code:
return this._x + this._shiftX

thành

Code:
return this._y + this._shiftX

(đổi _x thành _y).

Có thể sửa tên _shiftX và _shakeX thành _shiftY và _shakeY cho chính xác nếu muốn.

bác giỏi thế @@ e cảm ơn ạ