[Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - Phiên bản có thể in
Tạo Trò Chơi
[Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - Phiên bản có thể in

+- Tạo Trò Chơi (http://taotrochoi.com)
+-- Diễn đàn: Phần Mềm Tạo Game (http://taotrochoi.com/forum-167.html)
+--- Diễn đàn: RPG Maker (http://taotrochoi.com/forum-111.html)
+---- Diễn đàn: Thắc Mắc - Thảo Luận (http://taotrochoi.com/forum-169.html)
+---- Chủ đề: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv (/thread-3922.html)[Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - luonyeu357 - 07-08-2018

ví dụ như mình nhấn 1 phím nào đấy trên bàn phím thì nó mở menu, mở selec item, save hoặc mở event nào đấy trong RPG MK MV


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - phovang - 07-08-2018

cái nầy liên quan đến Script rồi


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - luonyeu357 - 07-08-2018

(07-08-2018, 09:04 PM)phovang Đã viết: cái nầy liên quan đến Script rồi

nếu có plugin đấy bạn biết chỉ giúp mình với nha


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - phovang - 07-08-2018

(07-08-2018, 09:21 PM)luonyeu357 Đã viết:
(07-08-2018, 09:04 PM)phovang Đã viết: cái nầy liên quan đến Script rồi

nếu có plugin đấy bạn biết chỉ giúp mình với nha

Thôi được mình cho ban 1 plugin
http://sumrndm.site/press-start/


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - luonyeu357 - 08-08-2018

(07-08-2018, 09:52 PM)phovang Đã viết:
(07-08-2018, 09:21 PM)luonyeu357 Đã viết: nếu có plugin đấy bạn biết chỉ giúp mình với nha

Thôi được mình cho ban 1 plugin
http://sumrndm.site/press-start/

nhấn phím mở menu ấy, ko phải cái này rồi @@


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - phovang - 08-08-2018

(08-08-2018, 12:42 AM)luonyeu357 Đã viết:
(07-08-2018, 09:52 PM)phovang Đã viết: Thôi được mình cho ban 1 plugin
http://sumrndm.site/press-start/

nhấn phím mở menu ấy, ko phải cái này rồi @@

Mình chịu thôi bạn phải tự mò thôi gợi ý là Dùng script kết hợp commont event, Dùng lệnh SceneManager.push(Scene_Item) để tiếp cận item, kết hợp vs điều kiện Input.isTriggered('A') A có thể đổi thành nút khác


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - lysuamuahe - 08-08-2018

http://yanfly.moe/2016/01/23/yep-061-button-common-events/


RE: [Hỏi] hỏi về plugin nhấn nút rpg maker mv - lysuamuahe - 08-08-2018

còn ko chú cứ đặt cái menu hay cái slec item gì đấy vào cancel của choice ấy kíc phải là nó hiện lên luôn khỏi cần nhấn phím